www.moebel-ideal.de
www.moebel-ideal.de
Címlap Felnőttképzési szolgáltatások

Munkavállalás elősegítése

„Munkavállalás elősegítése”

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység

tematikai vázlat (24 óra)

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja:A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerő-piacra való kijutáshoz.

Összes órák száma: 24 óra tantermi foglalkozás

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység tematikája:

1. Munkaerő-piaci alapismeretek (6 óra)

1.1. Munkaerő-piaci környezet (munkaerő-piac fogalma, foglalkoztatási arányok megoszlása, kistérségi munkaerő-piac)

1.2. Helyi, térségi munkaerő-piac feltérképezésének módszerei (álláslehetőségek felkutatásának módszerei és eszközei)

1.3. Foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos alapismeretek (fajtái, eltérései és azokból adódó következmények)

1.4. Munkaügyi alapfogalmak (munkaszerződés tartalma, munkavállaló jogai, kötelezettségei, adózási alapismeretek stb.)

2. Álláskeresési alapismeretek (12 óra)

2.1. Az egyén külső-belső erőforrásai (környezeti, demográfiai, lélektani tényezők, kapcsolati tőke)

2.2. Tudatos álláskeresési eszközök (egyéni szempontok, munkáltató szempontjai, célállás fogalma)

2.3. Önéletrajz, motivációs levél megírásának elsajátítása (a megszerzett képesítéshez kapcsolódó munkakör betöltésére alkalmas önéletrajz készítése)

2.4. Interjúra való felkészülés (megjelenés, viselkedés, kommunikáció)

2.5. Kapcsolatfelvétel módjai, tárgyalástechnika, önmenedzselés

3. Kommunikációs alapismeretek (4 óra)

3.1. Kommunikációs csatornák

3.2. Verbális nem verbális eszközök

3.3. Kommunikáció gyakorlása (agresszív, passzív, asszertív kommunikáció szituációs játékokon keresztül

4. Munkaviszony létesítése (2 óra)

4.1. Beilleszkedés a munkaközösségbe, tolerancia, lojalitás

4.2. Munkahely megtartása, alkalmazkodás és önérvényesítés

A kiegészítő tevékenység teljesítésének feltétele – egy a képzéshez kapcsolódó, annak eredményeként betölthető munkakörökhöz igazodó – önéletrajz és motivációs levél elkészítése.

A résztvevők a felnőttképzést kiegészítő tevékenység során szerzett ismereteikről annak végén, teszt formájában adnak számot.

 

 

 
Keresés
Szakmai partnereink

Országos Asztalos- és Faipari Szövetség

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal