Bemutatkozás

Cégünk 1996. 12.17.-én alakult. Fő tevékenységünk a középfokú oktatás. A felnőttképzésben 2007 óta veszünk részt.

Intézményünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyeztetett képzések körében változatos képzési tevékenység folytatását tűzte ki célul.

A felmerülő piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan fejlesztjük képzési kínálatunkat.

Jelenleg az Építészet, Könnyűipar, Faipar, Környezetvédelem-vízgazdálkodás, Egyéb szolgáltatások, Mezőgazdaság szakmacsoportokba tartozó, államilag elismert szakképesítések megszerzésére irányuló képzések, egyéb szakmai képzések területén kívánjuk és tudjuk bizonyítani, hogy a nálunk tanuló felnőttek színvonalas szolgáltatásban részesülnek. D képzési körben engedélyezett képzési programjaink, amelyek főleg a munkaerőpiaci beilleszkedést segítik elő például 7-8 osztályos felzárkóztató képzés, Problémamegoldás és döntéshozatal, Kulcskompetenciák fejlesztése, Toleranciaerősítő tréning, Számítástechnikai alapismeretek.

 

Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, a szakma etikai normáit követő, nemzetközi mércével is magas szintű képzésekkel elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra.